RED moduł listwy - sterowanie pompą

Opis

RED moduł listwy – sterowanie pompą

Moduł RPL06 zwiększa funkcjonalność listwy RKL06. Służy do sterowania pompą obiegową (lub kotłem) za pomocą beznapięciowych styków wyjściowych NC/COM/NO. Wyjście COM/NO zwi