KOSPEL EKCO.LN3 12/16/20/24 kW kocioł elektryczny C.O. z naczyniem przeponowym

Opis

KOSPEL EKCO.LN3 12/16/20/24
kW kocioł elektryczny C.O. z naczyniem przeponowym

Łatwe sterowanie

Panel sterowania umożliwia regulację temperatury wody w obiegu c.o. w zakr